اسامی برندگان روز دوم

آقای مهیار صیفوری – روانسر

خانم شراره مقصودی – سنندج

آقای مرتضی یاوری – زنجان

خانم مریم عادلی کلوانق – هریس

آقای سینا قربانی – تهران

خانم محدثه علی محمدی – ملایر

آقای حسین نیک زاد – بهشهر

آقای علی دانه گردی آرانی – آران و بیدگل

خانم شیوا قنبرپور – سلماس

زینب عابدین پور – سامان