اسامی برندگان روز پنجم

 

فائزه ابراهیمی چهارمحال و بختیاری
محمد دلایی میلان آذربایجان غربی
محمد ایلیا نظری سمنان
رضا حیدریان کرمان
آرتا آذری جوزان خراسان شمالی
سحر ناصری فرد اردبیل
ابوالفضل شریف آذربایجان شرقی
حسن عباسی خراسان جنوبی
سپاس قربانی فارس
مصطفی درویش زاده گلستان