اسامی برندگان روز هفتم

 

محسن عاشور خراسان جنوبی
اصغر محمدرضاپورزارع کرمان
ایوب یوسفی باصری هرمزگان
مهدی حسن تبار مازندران
کیمیا حیدری چهارمحال و بختیاری
ناهید شاهبداغی کرمان
حدیث مرادی نژاد البرز
مهسا قلی پور گلستان
کیانا احمدی سمنان
شوکت میراقائی کرمانشاه