اسامی برندگان روز دهم

فاطمه کاظمی خراسانی کرمان
حسین فرخی شیراز
صدیقه آشنایی اصفهان
ملکه پورعلی تبریز
مریم نوری شفت
فایزه سیدابادی جوین
جمال فلاح میبد
مریم قهرمانی تهران
بهرام عسکری چرام
غلامرضا حیدری تنگستان