اسامی برندگان روز هفدهم

محمد علی وردی لو ساوه
پریسا زندآزاد بروجرد
حسن قاسمی شمیرانات
مهدیس امیدوار شیراز
مریم معرفی ابهر
عباس نصرتی خوی
راضیه دانشمند اصفهان
روح الله نعیمی فامنین
قربانگل عربی بجنورد
محمد دولت آبادی قزوین