اسامی برندگان روز بیست و دوم

علی حبیبی البرز
هادی قنادی عرب کرمان
مرتضی فتاحی کردستان
حمیده مشهدی مازندران
ابراهیم قاسمی چهارمحال و بختیاری
محمدمهدی خوانین زاده سریزدی یزد
فا طمه یوسفی قم
سعداله اسماعیلی زنجان
حسین شاکری آذربایجان شرقی
مریم راحتی گیلان